HUGO WEEK1
   Monday
19/02/2018
Tuesday
20/02/2018
Wednesday
21/02/2018
Thursday
22/02/2018
Friday
23/02/2018
 
 
 
 
08:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-19:00
 
 
 
 
 
ENG 200
BELM 2 BATHOLOMEU ANKE FOLKE HUGO
Venue (A 110) Venue (A 113)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDU 202
BECA 2 BEEM 2 BELM 2 HUGO
Venue (OC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDU 304
BECA 3 BEEM 3 BELM 3 BATHOLOMEU HUGO
Venue (NAH)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.1 12/02/2018 17:11
Mzumbe University, Information and Communication Technology